• 22 610 37 70
  • Napisz do nas

Czy rehabilitacja jest potrzebna pacjentom chorym na nowotwory?

Leczenie chorych na nowotwory prowadzi do dużego obciążenia organizmu człowieka, które może być porównywalne ze znacznym wysiłkiem fizycznym (czasami nawet takim jak podczas biegu maratońskiego). Trudno sobie wyobrazić start w takich zawodach bez odpowiedniego przygotowania, gdyż nie tylko nie pozwoliłoby to na jego ukończenie, ale byłoby także groźne dla zdrowia i życia.

Pierwszym zadaniem rehabilitacji jest więc przygotowanie psychofizyczne chorego do leczenia nowotworów. Leczenie przeciwnowotworowe łączy się między innymi z dużym stresem, bólem, ograniczeniem aktywności fizycznej (niekiedy nawet z unieruchomieniem), które zwiększają ryzyko powikłań, zwłaszcza krążeniowo-oddechowych, przedłużających leczenie, nasilających jego niepożądane objawy i zagrażających zdrowiu i życiu. Zadaniem rehabilitacji jest bezpieczne przeprowadzenie osób leczonych z powodu nowotworów przez ten okres. Należy podkreślić, że jej metody są najbardziej skuteczne w zapobieganiu tym powikłaniom. Następstwa leczenia nowotworów powodują często znaczne ograniczenie aktywności życiowej i utrudniają, opóźniają lub wręcz uniemożliwiają powrót do normalnego życia. Wynika to między innymi z dużego spadku aktywności i sprawności fizycznej oraz zmęczenia, które jest jednym z dominujących objawów leczenia nowotworów. Często powoduje to uruchomienie „błędnego koła” (Rysunek 2), w którym następstwa leczenia nowotworów nasilają się na skutek unikania wysiłku fizycznego, prowadząc do ograniczenia niezależności i samodzielności, aż do poważnej niepełnosprawności włącznie. Kolejnym zadaniem rehabilitacji jest wspomaganie jak najszybszego powrotu do pełnej aktywności życiowej oraz uzyskania całkowitej niezależności i samodzielności.[1]

 

[1] Moja rehabilitacja, Poradnik dla pacjentów z choroba nowotworową, AWF Wrocław i Fundacja ,,Tam i zpowrotem”, ISBN: 978-83-63398-32-3

Kontakt

Sensor Cliniq

REHABILITACJA ONKOLOGICZNA

ul. Omulewska 27 (obok salonu Volkswagena)
04-128 Warszawa

Rezerwacja terminu wizyty i informacje:

tel.: (+48) 22 610 37 70, 600 897 093