• 22 610 37 70
  • Napisz do nas

Czy osoby chore na nowotwory mogą wykonywać ćwiczenia fizyczne i uprawiać sport?

Nie ma również racjonalnych powodów, które uzasadniałyby wątpliwości i obawy wobec możliwości rehabilitacji uzdrowiskowej chorych na nowotwory. Tradycyjnie uważano, że bodźcowy charakter czynników stosowanych podczas rehabilitacji uzdrowiskowej może zwiększać ryzyko rozsiewu choroby nowotworowej lub jej nawrotu. W przypadku większości nowotworów dopuszczano możliwość rozpoczynania rehabilitacji uzdrowiskowej dopiero rok po zakończeniu leczenia, a w niektórych nowotworach nawet dopiero po 5 latach. Należy podkreślić, że nie ma racjonalnych przesłanek dla takich zaleceń, gdyż nie wynikają one z badań naukowych i pozbawione są wiarygodnych dowodów potwierdzających tezę o szkodliwości rehabilitacji uzdrowiskowej chorych na nowotwory. Poza tym należy wyraźnie rozdzielić pobyt w miejscowości uzdrowiskowej i wykonywanie ćwiczeń fizycznych od stosowania zabiegów balneologicznych. O ile realizacja programów treningu fizycznego w warunkach uzdrowiskowych nie powinna budzić zastrzeżeń, to korzystanie z zabiegów przyrodoleczniczych (balneologia) musi być bardzo ostrożnie rozważone, tym bardziej, że brakuje też badań naukowych potwierdzających ich bezpieczeństwo w przypadku osób chorych na nowotwory. Rehabilitacja uzdrowiskowa ma bardzo wiele zalet mogących istotnie wpłynąć na podniesienie jej jakości i efektywności. Realizacja rehabilitacji w warunkach uzdrowiska pozwala na jej dużą intensywność oraz pełną koncentrację na realizacji jej celów, umożliwia stosowanie specyficznych metod oraz lepszą kontrolę przebiegu rehabilitacji, co sprawia, że stanowi jej dawkę „uderzeniową”, podczas gdy rehabilitacja ambulatoryjna to dawka „podtrzymująca”. W ciągu 3 tygodni dobrze prowadzonej rehabilitacji uzdrowiskowej można uzyskać efekty kilku miesięcy rehabilitacji ambulatoryjnej. Uzdrowiskowy etap rehabilitacji charakteryzuje się stosunkowo łatwym dostępem i niskim kosztem, fizjologicznym charakterem działających bodźców, ich dobrą tolerancją i długotrwałymi efektami. Dlatego okres ten powinien mieć szczególne znaczenie w systemie organizacyjnym rehabilitacji, także u osób chorych na nowotwory. Oczywiście decyzja o korzystaniu z rehabilitacji uzdrowiskowej musi być zawsze podjęta w porozumieniu ze specjalistami, którzy ocenią jej potencjalne korzyści i ryzyko.[1]

 

[1] Moja rehabilitacja, Poradnik dla pacjentów z choroba nowotworową, AWF Wrocław i Fundacja ,,Tam i zpowrotem”, ISBN: 978-83-63398-32-3

Kontakt

Sensor Cliniq

REHABILITACJA ONKOLOGICZNA

ul. Omulewska 27 (obok salonu Volkswagena)
04-128 Warszawa

Rezerwacja terminu wizyty i informacje:

tel.: (+48) 22 610 37 70, 600 897 093